Gescheiden en toch verbonden

Zijn wij als eilanden gescheiden van elkaar aan de oppervlakte van de zee? Of zijn wij onder de zichtbare oppervlakte sterk met elkaar verbonden?

5_b.jpg

Mijn jongste dochter gaat een spreekbeurt houden over het Waddengebied. Een prachtig stuk natuur in het Noorden van ons mooie landje. En vandaag kreeg ik een prachtige spreuk te zien die mij deed beseffen dat we alle eilanden afzonderlijk zien op het niveau waarop wij kijken, maar als je dieper kijkt zijn ze allemaal verbonden.

Wat wij mensen als gescheiden waarnemen, blijkt in het echt toch sterk verbonden aan elkaar. De eilanden boven de waterspiegel zijn afzonderlijk van elkaar te onderscheiden. Van Texel naar Schiermonnikoog ‘weten’ wij dat Nederland 5 prachtige Waddeneilanden rijk is. En kijken we onder de waterspiegel en volgen we de bodem, dan lopen de eilanden vloeiend in elkaar over en zijn zij verbonden als één. Sterker, dan is er zelfs geen onderscheid met Nederland en de rest van de wereld.

Geldt dit dan ook voor mensen? Wat wij als individuen zien, zijn dat dan wel los van elkaar opererende individuen of is er een verbondenheid op een niveau die wij normaal niet zien? De vraag oproepen is hem eigenlijk al beantwoorden: ik denk dat we sterker met elkaar verbonden zijn dan wij vermoeden. Neem alleen al de kwantumfysica; alles is energie. Energie is een vorm die alleen in verbinding met elkaar kan functioneren. Er bestaat niet zoiets als een losstaand energiedeeltje. Dit betekent dat wij mensen – lees: energie – verbonden zijn met elkaar. En die energie wil stromen. Het enige dat wij hoeven te doen is onze energie te beïnvloeden zodat de energie de juiste kant op stroomt.

Over die beïnvloeding heb ik al veel geschreven: je leven op dit moment is de som van al je keuzes die je hebt gemaakt in het verleden. Bevalt het je op dit moment wat minder? Kijk dan eens kritisch naar al die (onbewuste) keuzes die je de gehele dag door maakt, want die bepalen de resultaten van morgen.

Ik wens je prachtige keuzes in verbondenheid met alle energie.

Benno Rijpkema
Veranderaar en groeicoach

Wie ben jij?

UnknownHet is een vraag die vaak gesteld wordt. En net zo vaak slechts beantwoord met je naam, vader of moeder van…, partner van…, werkzaam bij…. en ik woon in…. En allemaal zegt het nog niets over wie jij bent. Wat het wel zegt is welke rollen jij hebt in jouw leven en waar je woont, maar dat is niet wie jij bent.

Wie ben jij dan wel? Ik vind het een complexe vraag.

Wetenschappelijk gezien ben je niet meer en minder dan een opeenstapeling van atomen en verbindingen tussen atomen. En ieder atoom bestaat uit energie, dus ben je niet meer of minder dan energie. Maar ja, dat is een boom ook. Of de vogel die voorbij vliegt. Wat maakt jou dan wie jij bent?

De vraag “Wie ben jij?” gaat denk ik over wie jij daadwerkelijk in de kern van je zelf bent. Wat maakt jou uniek? Dit zijn vragen die heel moeilijk zomaar terloops te beantwoorden zijn.
Ik sprak onlangs een van de lezers van deze weekthema’s. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag wie hij is en wat hem ten diepste drijft. Vroeger had hij wellicht gezegd dat hij controller was, nu weet hij dat hij iemand is die het geweldig vindt om mensen te helpen ontwikkelen. Hij kan intens genieten van de groei die mensen om hem heen doormaken. Dat is zijn drive en daar krijgt hij energie van. Ik gun iedereen zo’n leidinggevende.

Nu rest de vraag: “Wie ben jij?” Mooi zo vlak voor de feestdagen om hier eens goed over na te denken. Mocht je hulp nodig hebben, bel gerust.

Benno Rijpkema
mens- en organisatie ont-wikkelaar

Moeiteloos

Alles wat goed is, gaat moeiteloos…

Alles wat moeiteloos gaat, is goed…

UnknownOoit veel moeite gedaan om gras te laten groeien? Of om de zon op te laten komen? Of…..

Ze zijn er, mensen die gras harder willen laten groeien door er aan te trekken. Jammer. Gras laten wij niet groeien, dat doet gras zelf. Het enige wat wij kunnen doen is extra voedingsmiddelen toevoegen. En dan moet de zon, het water en de lucht het gaan doen. En dat zonder enige moeite van ons.

De dingen die je doet: gaan die ook moeiteloos? Dingen die je doet die veel energie vragen zijn beslist niet moeiteloos te noemen. Deze dingen liggen vaak ver bij jouw drijfveren verwijderd. Ze moeten… Negatieve energie dus en het zuigt je leeg.

De zaken die jij moeiteloos doet, liggen direct in lijn met jouw drijfveren. Ze kosten geen energie, ze leveren energie op. Je wilt ze graag doen omdat het zo leuk is om te doen.

Let deze week eens op de dingen die je moeite kosten en de zaken die moeiteloos gaan. Word bewust van jouw energie en voel wat het met je doet. En blijf vooral die dingen doen die moeiteloos gaan.

Benno Rijpkema

Zaaien en oogsten

Wat we geven, krijgen we terug.

Iedere akkerbouwer kent dit principe: als je tarwe zaait, oogst je ook tarwe. Ik ben er van overtuigd dat ik voor 100% verantwoordelijk ben voor alles wat ik als resultaat boek in mijn leven. Ontmoetingen met mooie mensen, situaties, omstandigheden en ervaringen. Maar ook minder mooie ontmoetingen, situaties, omstandigheden en ervaringen.

Hoe zou iemand anders de credits of de schuld kunnen krijgen voor wat ons ‘overkomt’? Ik ben de enige die de macht heeft over mijzelf om datgene te denken, te doen of te laten. Ik ben de enige die kan bepalen hoe ik met de dingen om ga die ik ervaar in mijn leven. Zie ook eens het  weekthema over optimisme.

Net als de Wet van de Zwaartekracht altijd werkt, werkt de Wet van Aantrekking ook altijd. Omdat jij bestaat uit energie ben je in staat om als een magneet aan te trekken waar jouw aandacht naartoe gaat. Elke ontmoeting, elke situatie, omstandigheid en ervaring die jij opdoet heb je zelf gecreëerd.

images-3Kijk deze week eens goed naar jouw resultaten. Geven ze jou energie of kosten ze jou energie? Welke denkpatronen liggen hieraan ten grondslag? Denk je ergens met liefde en plezier aan, of ben je vervuld met angst en loopt de energie weg uit je lichaam? Heb je ’s avonds nog energie over of ben je moe en uitgeput? Als je tot de conclusie komt dat jouw resultaten wel wat beter mogen, pak dan eens de onderliggende overtuiging aan om wel de resultaten te boeken die je graag wilt hebben.

Benno Rijpkema

Energie

Wij zijn niks meer en minder dan energie en informatie.

Uitgangspunt 1:

Unknown-4

Alles in deze wereld is opgebouwd uit energie en informatie. Als we via een microscoop kijken naar hoe alles is opgebouwd, ontdek je uiteindelijk dat elk molecuul is opgebouwd uit atomen, en atomen uiteindelijk weer uit een atoomkern met daaromheen subatomaire deeltjes (energie). De atoomkern is slechts 1% groot van de gehele atoom, de rest is energie en informatie. De kern is de massa; de massa van 1 mens past op één speldenknop. De rest (van bijvoorbeeld ons lichaam) is energie en informatie, waarbij de informatie uiteindelijk de vorm bepaalt die wij kunnen waarnemen met onze zintuigen.

images-1Uitgangspunt 2:
Hoe kan het dat wanneer iemand in Japan een geluid uitzendt op een bepaalde frequentie, wij die kunnen ontvangen met bijvoorbeeld een radio als we afstemmen op de frequentie? De trillingen die de persoon in Japan uitzendt gaan via de lucht uiteindelijk naar onze antenne waar ze omgezet worden in geluid.

Uitgangspunt 3:

Iedere gedachte leidt tot een gevoel in ons lichaam. We hebben circa 30.000 tot 40.000 gedachten per dag, wat een heksenketel in ons lichaam. Maar andersom werkt het net zo: ieder gevoel leidt tot een gedachte. Heb je wel eens iets gedaan waarbij je het gevoel had dat het niet goed zou gaan? En wat deed dat vervolgens met jouw gedachten?

Elke cel in ons lichaam heeft een minibrein waarmee hij dat gevoel naar onze hersenen zendt.

Uitgangspunt 4:

Energie beweegt zich voort in de vorm van een golf. Hele plezierige energie als gevolg van liefdevolle gedachten is een snelle trilling, bijna rechtlijnig, en heeft zeer veel kracht in zich. Hele zware energie als gevolg van angstgerelateerde gedachten is een langzame en logge trilling en heeft relatief weinig kracht in zich. Gelijksoortige energie heeft het kenmerk elkaar aan te trekken (Wet van Aantrekking).

Uitgangspunt 5:

Wij maken allemaal gebruik van dezelfde dingen. Wij kunnen niet alleen leven zonder gebruik te maken van de beschikbare hulpbronnen. Alles heeft de zon nodig, we ademen allemaal zuurstof uit de lucht, we drinken allemaal water, et cetera. Wij zijn dus allemaal verbonden door de afhankelijkheid van dezelfde bouwstoffen en opgebouwd uit dezelfde bouwstoffen.

Alle uitgansgpunten tezamen:

Ieder mens, iedere ontmoeting, elke ervaring en elke situatie is dus feitelijk niets meer en minder dan energie en informatie die bij elkaar komt door afstemming op dezelfde frequentie. Het mag duidelijk zijn dat mooie gedachten leiden tot het uitzenden van die lichte energie en daardoor volgens de Wet van Aantrekking mensen, situaties, omstandigheden en ervaringen aantrekken die in dezelfde energiefrequentie zitten. En andersom idem: angstgerelateerde gedachten leiden tot het uitzenden van de zware energie waardoor mensen, situaties, omstandigheden en ervaringen met deze energie aangetrokken worden.

Wees daarom altijd bewust van de gedachten die je hebt. Maak de keuze om niet met de zwaarmoedige en angstgerelateerde gedachten mee te gaan en kies voor blije en mooie gedachten. Ga daar deze week vol voor! En liever nog: de rest van je leven. En als je wilt delen wie en wat jij ineens aan begint te trekken, bel of mail mij vooral.

Benno Rijpkema

Gemotiveerd?

Mist bosHet is een mooie winterse dag in december. De mist trekt op en de zon breekt door. Vol goede moed zit ik achter mijn bureau om te gaan werken. Ja, je leest het goed: werken. Zo voelt het ook. De dingen die ik doe, doe ik uit plichtsbesef. Oude patronen komen aan de oppervlakte: je moet werken voor je geld.

Een paar dagen terug heb ik een opdracht terug gegeven omdat die mij meer energie koste dan dat hij opleverde. En daardoor heb ik ineens ruimte gekregen in mijn agenda. Het voelt kaal, mijn agenda staat altijd vol met mooie afspraken en opdrachten. En nu dus even niet, januari gelukkig wel weer. De kramp die ik nu voel is een kramp die gebaseerd is op motivatie: ik moet toch werken voor mijn geld…

Tot ik ineens de ingeving krijg om mijn maatje en coach te bellen. We bespiegelen wat zaken en komen al heel snel tot de conclusie dat ik gemotiveerde acties aan het doen ben. Acties die voorkomen uit gedachten, die gebaseerd zijn op angst. Het voelt als echt werk en het moet. Iedereen die met mij mee is gelopen tijdens de coaching sessies weet beter: deze acties brengen je verder weg bij waar je het voor doet. Die schop had ik even nodig; terug naar de geïnspireerde acties. Ja, ook ik heb zo nu en dan even een coach nodig. Wie niet, zou ik willen zeggen.

Ik besluit onmiddellijk te luisteren naar mijn gevoel: mijn pc uit en met de hond naar het bos. In alle stilte loop ik door het bos en geniet van zon die door de mist heen breekt, de dauwdruppels die van de bomen op mijn hoofd vallen, de knisperende bladeren onder mijn voeten, het ontwijken van de drek in het bos, het ritje naar het bos met de hond achterin. Ik ben er weer! Dit had ik even nodig!

Al wandelend krijg ik de inspiratie om dit artikel te schrijven: hoe kom je van gemotiveerde naar geïnspireerde acties? En waarom zijn die geïnspireerde acties vele malen fijner om te doen dan al die andere acties? 

Gemotiveerde acties
Deze acties doe je ter voorkoming van erger. Ze zijn vaak gebaseerd op (oude) patronen die er met de paplepel in zijn gegoten: met beide benen op de grond blijven staan en je moet werken voor je geld. Ik denk dat iedereen zich hierin wel herkent, al erkennen maar weinig mensen deze patronen. Het hoort toch immers zo?

Gemotiveerde acties zorgen ervoor dat je doet wat de buitenwereld van je verwacht dat je doet. Met andere woorden: deze acties zijn niet uit jou afkomstig, ze zijn afkomstig vanuit de buitenwereld. Je doet ze omdat men verwacht dat jij ze doet; het voelt als moeten.

Deze acties leiden nagenoeg nooit tot succes. Natuurlijk, je doet een hele hoop dingen en je rondt ze misschien ook nog af. Dat kan leiden tot een goed gevoel: ik heb een hoop gedaan! Maar de vraag blijft: heb je nu ook écht succes gecreëerd?

Geïnspireerde acties
Deze acties lijken vanuit het niets uit jezelf op te komen, op momenten dat je er totaal geen rekening mee houdt. Kenmerk van deze acties is dat ze leuk zijn om te doen en dat je er energie van krijgt als je ze doet. Na een dag vol geïnspireerde acties ben je niet moe, je staat te trappelen van ongeduld om door te mogen gaan. Het bruist in je hoofd van de ideeën. En het mooiste is: je doet ze omdat jijzelf wilt dat je ze doet.

Deze acties komen rechtstreeks voort uit jouw droom; wat wil ik bereiken in het leven en waarom ben ik op deze aardbol gekomen? Vragen die heel moeilijk zijn om te beantwoorden, maar essentieel zijn in het met energie doen van jouw acties. 

Hoe kom ik van gemotiveerde acties naar geïnspireerde acties?
Als je het weet lijkt het te eenvoudig voor woorden. Het is een keuze om wel of niet te luisteren naar jouw (onderbuik)gevoel.

Als jij niet in contact staat met jouw gevoel, zul je niet in staat zijn om oude patronen te doorbreken. De oude patronen blijven dwangmatig jouw leven sturen en je boekt de successen die direct het resultaat zijn van jouw dominante denkwijze. Die denkwijze is gebaseerd op beperkende overtuigingen en leveren dus een kijk op het leven vanuit de beperking:

 • Als ik eens genoeg geld heb, dan….
 • Ik kan niet…
 • Ja, maar…
 • Et cetera.

Ze vormen (onbewust) de beren op jouw levenspad en ze weerhouden jou om te kiezen voor jouw succes. Je blijft daarom doen wat de buitenwereld van jouw verwacht dat je doet, zonder dat je hier bijzonder veel plezier uit haalt.

In contact komen met jouw gevoel betekent dat je eerst de keuze moet maken om dit ook écht te willen. Spreek de keuze hardop uit: „Ik kies ervoor om in contact te komen met mijn gevoel!” Als je deze keuze hebt gemaakt en met jezelf hebt afgesproken, ga je trainen, trainen en nog eens trainen. 

Trainen en nog eens trainen
Wat ik mijn coachees adviseer is om eerst te oefenen met de term dankbaarheid; waar ben je gedurende de dag oprecht blij mee? Door elke keer aan het einde van de dag stil te staan en deze zaken te noteren, wordt jouw perspectief steeds meer gericht op zaken waar jij oprecht dankbaar voor bent. Met een beetje oefening zul je snel ontdekken dat het vaak de mooie dingen van het leven zijn, die niet met geld te koop zijn. Maar ook dat het je steeds makkelijker af gaat om die mooie dingen waar te nemen. Je perspectief op het leven is aan het veranderen van half leeg naar half vol.

De volgende stap is om te bepalen – aan de hand van jouw dankbaarheidsmomenten -welke rode lijn in die momenten zit. 

 • Wat precies maakt jou zo dankbaar?
 • Wat wil je dan exact nog een keertje meemaken?
 • En welke acties kun jij doen om dit zelf te realiseren?

Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden, want met deze antwoorden kom je dichtbij de beantwoording van de vraag: wat is mijn meest primaire drijfveer in mijn leven? De ervaring die ik heb als coach, is dat dit vaak in de vorm van dienstbaarheid naar anderen toe is. Om je op weg te helpen een paar voorbeelden van mijzelf en mensen die ik gecoacht heb:

 • Ikzelf: mensen helpen hun eigen kracht te ontdekken waarmee zij hún succes kunnen realiseren.
 • Notaris: helpen beschermen van de kwetsbare mensen in de samenleving.
 • Inkoper: samenwerken om voor beide ondernemingen succes te realiseren.
 • Zorgmanager: mensen een thuis geven
 • Leerkracht: kinderen helpen zichzelf te ontdekken: talenten en kracht

Iedere actie die bijdraagt aan het realiseren van jouw primaire drijfveer, levert jou energie op. Door sterk te luisteren naar jouw gevoel, merk je snel welke acties je energie geven of kosten. En voor je het weet ben je jouw drijfveer aan het realiseren.

Tot slot daarom mijn oprechte advies:

ga vanaf nu alleen nog maar acties doen die jou energie opleveren.

Dit artikel heeft mij dit alweer enorm gegeven. Dank je wel voor het lezen.

Benno Rijpkema

Wil je het artikel delen in jouw netwerk of wil je reageren, voel je dan geheel vrij om dit te doen. Laat je het mij dan wel even weten? (bennorijpkema@rilato.nl)

Stop!

images“Ik moet toch een stoppen met…” Herkent u het zinnetje in uw hoofd?
Het is een zinnetje die u in de stand van iets vervelends zet. Want hoe onbenullig het zinnetje ook mag klinken, het vertelt jou dat jij gedrag uit het verleden moet laten rusten in de toekomst. Een hele moeilijke opgave, weet ik uit persoonlijke ervaring.

Het is een bekend verschijnsel bij de rokers onder ons. Ik moet eens stoppen met roken. Maar ze genieten er nu zoveel van. Die kleine momentjes met een sigaretje. Even ontstressen, even genieten, even…

Een minder bekend verschijnsel is ons gewone gedrag. Neem bijvoorbeeld eens een gemiddelde manager:

“Ik moet toch eens stoppen met zo ongevoelig doen.”

Of deze:

“Ik moet toch eens stoppen met zoveel afspraken op een dag te plannen”.

Allebei de uitspraken leggen de nadruk op iets dat je in een negatieve stand zet.

Hoe dan wel?
Onze hersenen kunnen wij bewust sturen door te denken wat wij willen denken.
Denk nu maar eens aan iets heel leuks. Iets wat je tot in je tenen toe voelt als opwinding. Gelukt? Heb je toevallig ook in de spiegel gekeken terwijl je aan dat moment dacht? Geheid dat je een mooie glimlach op je gezicht tevoorschijn zag komen.

Nu de andere kant op; denk eens aan iets heel vervelends. Hoe voelt je buik nu? Vervelend?

Door simpelweg deze twee vragen aan jou te stellen, heb ik jouw gedachten bewust gestuurd. Met als gevolg een gedachte die positief en daarna negatief was.

Iedere gebeurtenis kunnen we minstens op twee manieren uitleggen. Circa 70% van de mensen heeft een manier gevonden in de negatieve bewoordingen. De rest, slechts 30% zoekt de positieve manier. Iets stoppen uit het verleden kun je vrij gemakkelijk vervangen door iets positiefs in de toekomst te stellen. Ook al zit je in de 70% groep.
Neem de manager met zijn drukke agenda. In plaats van niet meer zo’n volle agenda te willen hebben gaat hij nu denken in termen van wel willen.

Ik wil tijd hebben voor mijn medewerkers.

Ik wil tijd hebben om op tijd thuis te zijn en met mijn gezin te eten.

Ik wil tijd hebben om mijn gedachten eens de vrije loop te laten gaan.

Merk je het verschil tussen niet meer willen en wel willen.
De eerste slurpt jouw energie weg, de tweede geeft energie.

Als je nu denkt dat je er al bent, jammer voor je. Nu wordt het volhouden en jezelf continu (!) herinneren wat je wel wil. Elke keer krijg je weer die energie. Elke keer krijg je weer de motivatie om door te gaan. Je begint te merken dat jouw nieuwe gedrag invloed heeft op de omgeving. De medewerkers zijn leuker geworden, je gezin vindt het heerlijk om je thuis te hebben en je hebt ook nog eens nieuwe ideeën waarmee je vol energie aan de slag kunt gaan. De positieve flow naar boven is op gang gekomen.

Terugslag
Natuurlijk zijn wij allemaal mensen. En mensen vallen wel eens terug in oud gedrag. De directeur komt binnen vallen met slecht nieuws en het eerste wat de manager doet is zijn agenda volpompen met oud gedrag. Val hierdoor niet volledig terug in oud gedrag onder het mom: “Ik kan het toch niet.”

Voel de energie die je kreeg toen het wel lukte. Doordat je even terugvalt, neem je ook weer waar wat je voelde op het moment dat het wel goed ging. Pak die energie weer op en ga opnieuw aan de slag met het gedrag dat je wel wilt.

EHBO: Post it
Ikzelf help mij nieuw gedrag aan te leren door op alle plekken waar ik regelmatig kom, post-it briefjes op te plakken. Op al die briefjes staat wat ik wil. En wel zo dat het mij energie geeft. Pas na lange tijd is je nieuwe gedrag ‘ingesleten’ en kun je zonder.

Rest mij nu de vraag: ga jij voortaan iets afleren of iets aanleren?
En natuurlijk ben ik ook benieuwd wat dat dan is.
Wil je dat delen met mij en de ruim 800 volgers om ons te inspireren?

Alvast bedankt.

Benno Rijpkema
succescoach / directeur Rilato

Deel dit artikel vooral in jouw netwerk.
Misschien help je hier iemand mee die net even dat zetje in zijn of haar rug nodig heeft om wel die verandering te realiseren.

Solliciteren! Of eerst aan het werk?

IMG_0302Huh? Solliciteren is toch juist om aan het werk te komen? Ja, dat klopt als een bus, zeker als je nu geen werk hebt.

In mijn praktijk als coach spreek ik veel mensen die op dit moment zonder werk zitten. Een situatie die direct een gevolg is van…. én de economische malaise waarin we nu verkeren én eigen gedrag. In dit artikel geef ik je 10 tips om goed voorbereid te gaan solliciteren en zelf de regie te pakken op jouw eigen succes en dus die droombaan.

Voordat je die 10 tips krijgt, ga ik eerst even terug naar de inleiding en dan specifiek het deel ‘eigen gedrag’. De meeste mensen die bij mij komen zijn overbodig geworden in de organisatie of het tijdelijke contract wordt niet verlengd. De eerste vraag aan deze mensen is dan ook: had je ook zonder werk gezeten als je zoveel toegevoegde waarde had geleverd dat ze niet zonder jou konden? Ik geef je deze vraag ter overweging om te voorkomen dat je, als je nu zonder werk zit, in slachtoffergedrag schiet. Zelfmedelijden helpt je niet aan een nieuwe baan, misschien biedt het even troost, maar op de lange duur verzuur je er alleen maar door. En verzuurde mensen…., afijn dat kun je zelf invullen. In de meeste gevallen heb je zelf ook een rol gehad in het feit dat je nu zonder werk zit. Pijnlijk? Ik schrijf dit artikel niet om je te pleasen, wel om je te helpen.

1. Straal positiviteit uit

Het klinkt zo simpel, straal positiviteit uit. Van buiten kun je wel lachen, maar als je het van binnen niet voelt, straal je de verkeerde energie uit. Mensen communiceren namelijk op drie niveaus: woorden, non-verbaal en energetisch. De eerste twee ken je waarschijnlijk wel; dat wat je zegt en hoe je het zegt met houding en gebaren. Het energetische niveau is voor veel mensen nieuw. Gedachten creëren een gevoel en het gevoel zorgt ervoor dat jouw lichaam energie uitzendt. Een plezierig gevoel als gevolg van plezierige gedachten zorgt voor positieve energie. Een negatief gevoel als gevolg van negatieve gedachten zorgt voor negatieve energie. 
De energie die wij uitzenden wordt (onbewust) opgepikt door de mensen met wie wij omgaan. Als je aan tafel zit bij een potentiële nieuwe werkgever wordt hij direct beïnvloed door de energie die jij uitstraalt. Zorg er dus voor dat het echte en oprechte positieve energie is. Alleen die oprechte en positieve energie zal een werkgever enthousiast maken en positief stemmen.

2. Voorkom belemmerende overtuigingen


Belemmerende overtuigingen zorgen ervoor dat je niet bereikt wat je eigenlijk echt wilt bereiken. Je krijgt datgene waar jouw aandacht naartoe gaat. Als je angst hebt omdat je te weinig geld hebt, is dat een heel normale en menselijke reactie. Het nadeel is wel dat je door die angst negatieve energie uitzendt en focust op het hebben van geen geld met alle gevolgen van dien.

 Het feit dat je angst hebt, betekent dat je geen vertrouwen hebt in de toekomst. Je hebt geen vertrouwen in jezelf en al jouw kwaliteiten. Je hebt er geen vertrouwen in dat jij als mens, met al jouw kwaliteiten, voldoende bent om een nieuwe baan te vinden.

Een andere bron voor negatieve energie is boosheid. Je bent bijvoorbeeld nog boos op je oude werkgever omdat hij jou op straat heeft gezet. Het is prima om deze emotie even te hebben, wees er wel alert op dat als je gaat solliciteren, je deze emotie hebt verwerkt en er vrede mee hebt. Je oude werkgever had wellicht geen andere keuze en daarbij, je hebt jezelf ook niet zo onmisbaar gemaakt dat hij je niet kwijt wilde. Moet je dan boos zijn op je oude werkgever? Of op jezelf?

Ik hoor je al denken “Ja, maar jij hebt makkelijk praten.” Klopt! Ik denk namelijk niet in termen van “Ja, maar….”. Dit is een ontkenning en een focus op (mogelijke) problemen. Deze focus houdt je gevangen in de negatieve gedachten en daarmee uiteindelijk in de negatieve energie. En dat is nu net iets waar je nieuwe werkgever niet op zit te wachten.

3. 
Zoek de stimulerende overtuigingen op

Net zoals je beperkende overtuigingen hebt, heb je ook stimulerende overtuigingen. Deze overtuigingen vertellen jou dat je ergens goed in bent, dat je iets kunt. Als jij je hele leven al met cijfers hebt gewerkt, zul je niet snel meer de overtuiging hebben dat je niet goed bent met cijfers. Als jij je hele leven al voor de klas staat, zul je niet meer schrikken van een klas vol pubers. Jij kunt dit aan.

Pak nu pen en papier en schrijf al jouw stimulerende overtuigingen op. Vraag aan mensen in jouw omgeving waar jij goed in bent. Noteer ze allemaal en laat ze op je inwerken. Pak het lijstje er elke dag bij en besef bewust dat je meer kunt dan jij voor mogelijk had gehouden. Uiteindelijk kan iedereen meer dan hij in eerste instantie denkt. En weet je wat er ontstaat op je gezicht als je het lijstje leest? Juist, een glimlach!

4. Waarom doe jij de dingen die je doet?


De meeste mensen antwoorden hier dat zij de hypotheek moeten betalen en dat zij kinderen hebben die verzorgd moeten worden. En dat is ook waar. De hypotheek moet betaald worden, de kinderen moeten eten en studeren. Het zijn echter wel factoren die moeten. En moeten betekent in dit geval dat je een druk voelt om dit te doen. Dat je de verantwoordelijkheid draagt en als je hierin verzuimt gaat alles fout. Voel je de negatieve energie al?

In tegenstelling tot moeten, geeft willen positieve energie. Als jij vanuit jezelf iets wilt doen, brengt je dat vaak energie in plaats van dat het energie kost. Ga bij jezelf na van welke dingen jij energie krijgt. En wat zegt dat over jou? Waar loop jij warm voor? Waarom doe jij de dingen die je doet?

 Ikzelf krijg energie als ik dingen doe waarmee ik mensen help om vanuit hun eigen kracht de dingen te realiseren die ze graag willen realiseren. Bijvoorbeeld het schrijven van dit artikel. Als ik dit goed doe, levert dat enthousiaste lezers op die voor mij ambassadeur worden in hun netwerk. Het zou zo maar eens kunnen dat ze enthousiast vertellen over mij bij een potentiële nieuwe werkgever, of in mijn geval een nieuwe opdrachtgever…

5. Beschrijf je droombaan

Je droombaan heeft alles in zich waarvan jij uitermate gelukkig wordt. Door dit op te schrijven wordt jij je bewust van de onderdelen in jouw werk die ervoor zorgen dat jij vol in de positieve energie blijft zitten. Elke keer als jij denkt aan jouw droombaan zul je merken dat er een glimlach op je mond verschijnt. Je zult merken dat je een kriebel in je buik krijgt als je aan die droombaan denkt. Als je de droombaan hebt opgeschreven en je voelt het nog niet in de onderbuik, bekijk dan nog eens kritisch je droombaan. Heb je werkelijk jouw droombaan opgeschreven, of heb jij je stiekem laten leiden door wat jouw omgeving wil en je influistert? Zodra jij jouw droombaan écht hebt benoemd, komt die glimlach en de kriebel gegarandeerd.

6. Luister naar je buik


Je buik is een echt gevoelsorgaan. Ken je de uitdrukking “ergens pijn van in je buik krijgen”? Als iets niet bij jou past, zul je dat vrij snel merken in je onderbuik. Een vervelend gevoel maakt zich meester van jou, sommigen noemen dit ook wel het stemmetje in het achterhoofd. Je voelt dat als je dit gaat doen, het niet goed af gaat lopen. Mijn advies: luister hier heel erg goed naar. Je buik is zelden een slechte raadgever.

Aan de andere kant kan je buik ook borrelen van opwinding. Je voelt op dat moment de energie door je buik denderen. Als je dit voelt, weet je zeker dat je de stap moet gaan wagen. Datgene wat je nu gaat doen past je als een maatpak, het komt niet voor niks op jouw pad. Pak de kans met beide handen aan en laat de spreekwoordelijke trein niet zonder jou verder rijden.

7. Programmeer jezelf in de positieve energie

Net zoals jij je leven lang allemaal dingen eigen hebt gemaakt, kun je die dingen ook weer afleren. Ik bedoel dan hier niet de dingen die jou helpen om succesvol te zijn in de sollicitatie, wel die dingen die jou belemmeren om succesvol te zijn. Omdat jij nu jouw droombaan en al die zaken die je goed kunt hebt beschreven, kun je dat nu dagelijks een paar keer lezen. Doe dit ook daadwerkelijk en voel wat het met jou doet. Wees bewust van de glimlach op je gezicht, wees bewust van de energie en kracht die je hiervan krijgt. Als je dit lang genoeg doet, minimaal 40 dagen lang en 3 keer per dag, staat het op je ‘harde schijf’ geprogrammeerd. Het gevoel is daarna direct oproepbaar en daarmee ook direct de positieve energie.

Ikzelf heb allang de periode van 40 dagen afgesloten en weet niet beter dan dat ik in principe alles kan, als ik maar wil. En omdat die droom zo leuk is, beleef ik het elke dag tot in detail alsof ik het nu allemaal al heb en ben.

8. Onderneem actie


Alleen maar dromen is dagdromerij. Nu is het tijd voor actie: hoofd in de wolken, voetjes op de grond. Je hebt jezelf nu in de positieve stand staan. Een stand waar menig werkgever enthousiast van wordt. Nu is het tijd om gericht te kijken welke werkgevers jou mogen inhuren. Omdat jij weet waarom je wat doet, draai je de rollen nu om. Zodra jij de werkgevers hebt benoemd waar jij wel zou willen werken, kun je ze gaan benaderen. Je wacht niet op een vacature in de krant of op internet, je gaat op je doel af. Met jouw positieve energie weet jij mensen te enthousiasmeren en weet je deuren open te krijgen die voor anderen gesloten blijven. Jouw netwerk gunt jou – door de positieve houding en energie – een leuke baan en gaat de oren en ogen open houden. Voor je het weet zit je aan tafel bij je nieuwe werkgever.

9. Visualiseer het gesprek


Voordat je om tafel gaat bij je nieuwe werkgever, maak je al een film van het gesprek in jouw hoofd. Je voelt de energie over tafel gaan, je voelt het enthousiasme van de ander, je ziet elkaar al handen schudden boven een mooi arbeidscontract.

Belangrijk is om goed te vertellen waarom je graag bij die werkgever wil werken. Koppel hier jouw waarom aan (tip 4). Creëer een droomscenario voor je nieuwe werkgever. Als het droomscenario zo aantrekkelijk is zal je nieuwe werkgever je graag in dienst nemen. 
Lees anders ook nog eens mijn artikel over TOPverkopers om je te inspireren voor het gesprek.

10. Wees dankbaar


Dankbaarheid is een uitermate positieve vorm van gevoel en daarmee positieve energie. Als je alleen ‘dankjewel’ zegt omdat je ouders je dit hebben geleerd, levert het niks anders op dan beleefdheid. Als je oprecht dankbaar bent voor wat je is overkomen tijdens dit hele proces (en de rest van je leven), zal dat resulteren in voortdurend positieve energie met alle plezierige gevolgen van dien.

Tot slot…

In dit artikel geef ik je de eerste handvatten om grondig met jezelf aan de slag te gaan. Schroom niet om bij sommige stappen hulp te vragen, de meeste mensen hebben een coach nodig om dit goed uit te kunnen voeren. Mocht je meer willen lezen over energie en succesvol ondernemen, dan raad ik je aan om mijn boek ‘Succesvol ondernemen’ te lezen. De winst van het boek gaat naar het Fonds Microkrediet, zodat ik ook de ondernemers in ontwikkelingslanden kan helpen om hun droom te realiseren.

Ik wens je enorm veel succes bij het bepalen van je nieuwe werkgever!

Benno Rijpkema
coach

Dankbaar

Een heel normaal Nederlands woord en toch zo bijzonder. Wat betekent het om werkelijk dankbaar te zijn en welk effect heeft dat op jezelf en op de mensen om je heen? In dit artikel neem ik je mee in de dankbaarheid, waarbij ik alvast dankbaar ben voor het feit dat je dit artikel weer leest.
Dankbaarheid is een emotie met een positieve lading. Het geeft je een goed gevoel. Op het moment dat je dankbaarheid ervaart, verkeert je lichaam – en alle cellen in dat lichaam – in een toestand dat ze dat positieve gevoel uitstraalt. Visueel zien we vaak een glimlach op het gezicht, op energetisch niveau ervaren we een soort warmte en genegenheid. Ik wil het energetische niveau graag verder uitdiepen, omdat ik merk dat we hier vaak aan voorbij gaan.

De energie van dankbaarheid

Ieder mens, als we diep inzoomen, bestaat uit cellen; ongeveer 200 verschillende soorten, samen ongeveer 100.000 miljard cellen. In iedere cel zit een atomaire kern die kan bewegen binnenin die cel. De kwantumfysica heeft bewezen dat die kern beweegt in een trilling en die trilling is afhankelijk van onze pure emotie.

Experimenten in de neuropsychologie hebben uitgewezen dat wij als mens in staat zijn om via ons denken een gevoel (emotie) te creëren; een emotie met een atomaire trilling tot gevolg. Het denken doen wij voor een klein deel bewust (circa 5%) en voor een heel groot deel onbewust (circa 95%). Door je bewust te worden van wat je denkt op dit moment, in het NU, word jij je bewust van de trilling. De kwantumfysica heeft ons verder geleerd dat we de trillingen uitzenden in de vorm van energie die oneindig ver reikt. Wij, als mens, zenden dus energie uit die correspondeert met onze emotie. En omdat je niet kunt stoppen met denken, kun je ook niet stoppen met energie uitzenden.

Net als dat wij in staat zijn om energie uit te zenden, zijn wij ook in staat om energie op te vangen. Heb je wel eens gemerkt dat er iemand de ruimte binnenkwam, terwijl je met de rug er naartoe stond? Dat is nu de energie die je voelde van de persoon die binnenkwam. Wij zijn zender en ontvanger tegelijk!

Nu voor de echte kenners van de kwantumfysica: resonantie. Resoneren betekent dat trillingen elkaar beïnvloeden, waarbij de trilling met lage energie mee gaat trillen in de trilling van hoge energie. Gemeten is dat wij trillingen met een hoge energie uitzenden als wij een positief gevoel hebben en trillingen met een lage energie bij een vervelend gevoel. Mensen die dus een goed gevoel hebben, beïnvloeden (resoneren) mensen met een slecht gevoel (niks zo besmettelijk als enthousiasme….).

Dankbaarheid is een vorm van een bijzonder positieve emotie en daarmee is de energie die wij als mens op dat moment uitzenden zeer hoog. Als je dankbaarheid ervaart door er bewust in het NU bij stil te staan, zend je op dat moment een zeer positieve energie uit die oneindig ver reikt en daarmee vele mensen positief beïnvloedt.

Train jezelf daarom iedere dag om bewust erbij stil te staan waarvoor jij dankbaar bent.
Je zult versteld staan van het effect hiervan op de mensen om je heen.

Om je op weg te helpen heb ik genoteerd waar ik vandaag, tot op dit moment, dankbaar voor ben:

 • Dat ik vanochtend wakker geworden ben (hoeveel worden er niet meer wakker…?);
 • Dat ik wakker geworden ben naast mijn vrouw (hoeveel stellen zijn al gescheiden na 22 jaar?);
 • Dat het jonge poesje dat wij gisteren gekregen hebben al zindelijk is;
 • Dat ik samen met mijn gezin heb ontbeten en leuke gesprekken had met mijn kinderen;
 • Dat ik het brood op mocht eten waar de bakker zo hard aan heeft gewerkt;
 • Dat ik weer een glimlach heb kunnen toveren op het gezicht van mijn buurvrouw door opgewekt ‘goedemorgen’ te roepen tijdens de hond uitlaten;
 • Dat mijn auto het vanochtend weer keurig deed en daardoor op tijd bij mijn eerste afspraak kon zijn;
 • Dat ik een heerlijk coachgesprek heb gevoerd met een coachee die zich echt geholpen voelt;
 • Dat ik nieuwe inspiratie kreeg voor dit artikel dankzij een gesprek met mijn maatje uit Tiel;
 • Dat ik besef dat ik de tijd die ik in mijn nieuwe website heb gestoken niet het rendement gaat brengen wat ik wilde, en dat ik nu weer energie kan richten op de dingen die ertoe doen.
 • Dat ik tijdens het schrijven van dit artikel een expositieruimte heb kunnen regelen voor de schilderijen van een kennis die fysieke beperkingen heeft;
 • Dat mijn seminar over Succesvol ondernemen teveel bezoekers dreigt te trekken.

Ik hoop dat dit rijtje jou gaat helpen om te beseffen waar je allemaal dankbaar voor kunt zijn. Ik heb mij beperkt tot de hoofdzaken, er is nog zoveel meer om dankbaar voor te zijn.

Benno Rijpkema
coach, trainer en adviseur

Positief coachen

Of je nu in een organisatie werkt of in de sport actief bent, positief coachen is het toverwoord vandaag de dag. De aanhangers van de Angelsaksische aansturing verliezen steeds meer terrein van de Rijnlandse aanhangers. Gelukkig maar!

Angelsaksische aansturing
‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ aldus de aanhangers van de Angelsaksische stroming. Vele bedrijven hebben jarenlang op deze wijze gefunctioneerd en zijn op die manier groot geworden. Waarom verschuift het dan nu toch naar het Rijnlandse model? Of zit hier een nuance; zijn bedrijven ooit begonnen op basis van het Rijnlandse model en langzaamaan opgeschoven naar de Angelsaksische aansturing omdat de span of control te groot werd?

Om controle uit te kunnen voeren moet je eerst regels hebben opgesteld. En regels zijn per definitie een symptoom van een gebrek aan vertrouwen. Ikzelf heb ooit in een organisatie gewerkt waarin gestuurd werd op het aantal afspraken dat je per week had. Op zich een volstrekt zinloze sturing, omdat niet gemeten werd uit hoeveel gesprekken je dan een order wist binnen te halen. Als je maar voldoende gesprekken had, werd je positief beoordeeld op dat onderdeel. Het effect was dat iedereen die op deze wijze werd aangestuurd, vooral behendig werd in het ‘creëren’ van afspraken in zijn agenda, opdat het hogere management maar de indruk kreeg dat je hard aan het werk was. Wie bedrogen wil worden gaat vooral sturen op wantrouwen.

Rijnlandse aansturing
Annemarie van Gaal, groot geworden door Playboy in Rusland te introduceren, weet als geen ander dat wanneer je een gezamenlijk belang hebt, je iedereen kunt vertrouwen? En zij kan het weten gezien haar zakelijke successen. Een gezamenlijk belang levert een gezamenlijke inspiratie op om een hoger liggend doel te realiseren. Een doel dat voorbij gaat aan de korte termijn doelstelling en zich richt op de langere termijn. Dit betekent dat je als leider niet gaat controleren, maar gaat inspireren om gezamenlijk het hogere doel te realiseren.

Het inspireren van mensen gaat op een positieve wijze. Als coach weet je mensen te verleiden om het beste uit henzelf te halen en hun kracht daar in te zetten waar het effect het grootst is. Het zelfvertrouwen van de mensen groeit doordat deze mensen succes op succes boeken. En daar waar het iets minder gaat, ondersteun je als coach. Door het zelfvertrouwen van de mensen krijgen ze de inspiratie om ook hun minder ontwikkelde punten aan te scherpen tot een acceptabel niveau.

Mark Lammers, indertijd bondscoach van het Nederlands dames hockeyelftal, heeft het op tijd ingezien. Door zijn veranderde aanpak wist hij het patroon van telkens ‘net niet kampioen’ te doorbreken. Door zijn positieve coaching wist hij de dames te inspireren om als team te opereren. Het resultaat is bekend: de dames werden Olympisch kampioen en stonden op eenzame hoogte ten opzichte van de rest van de wereld.

Help, ik ben een Angelsaksische manager. Wat nu?
Aansturing binnen het Rijnlandse model vergt geheel andere leiderschapskwaliteiten dan het Angelsaksische model. Als je dit laatste gewend bent, wordt het een complete omslag. Niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor de mensen die je aanstuurt.

Als eerste moet je gaan ontdekken wat het hoger liggende doel is. Waarom doe je de dingen die je doet? Om geld te verdienen? Nee, dat is slechts een resultante van tevreden klanten. En wanneer zijn klanten tevreden? Als je datgene levert waarmee zij geholpen zijn! Voor iedere organisatie is dit weer een ander doel, een standaard doel zou jouw organisatie tekort doen. Dit doel moet voor iedereen, je medewerkers én je klanten, zo aansprekend zijn dat zij zich hierdoor laten inspireren. Inspireren om medewerker te blijven of om klant te worden. Om je een beetje op weg te helpen geef ik je het doel van mijn bedrijf: het is onze passie en missie om onze opdrachtgevers te helpen aan hun succes. Je merkt dat ik nu geen A4-tje vol heb geschreven, maar slechts één zin gebruik. Juist daarom is het te onthouden voor iedereen met wie is spreek. Het blijft hangen…

Vanuit dit waarom kom je vervolgens bij het hoe: hoe ga jij je doel realiseren? Welke organisatievorm kies je, welke procedures, met welke medewerkers, met welke kwaliteiten, et cetera. Pas als je dit helder hebt, komt de derde en laatste vraag: wat ga je dan uiteindelijk leveren. Misschien kom je er nu achter dat wat jij tot nu toe hebt geleverd eigenlijk helemaal niet voldoet aan datgene wat de klant wil hebben om van zijn probleem af te komen. Wees nu zo wijs om dit te accepteren en met deze spiegel aan de gang te gaan. Waar zit de klant dan wel op te wachten? Ga met je klanten in gesprek en onderzoek waar ze dan wel behoefte aan hebben. En ga dat dan vervolgens leveren!

In de tussentijd ben je met je medewerkers in gesprek om ze te inspireren jullie gezamenlijke doel te gaan realiseren. Je stuurt op de kwaliteiten van je medewerkers en zet die op de beste plekken in. Doordat jullie nu hetzelfde belang delen hoef je iet meer te controleren en houd je tijd over. Tijd die je nuttig kunt besteden door te kijken hoe het nog beter kan. Je wordt dus niet meer bezig gehouden met het zoveelste spreadsheetje vol met cijfers, maar kunt nu de tijd nemen om voortdurend te sturen op kwaliteitsverbetering. Iets waar je klanten alleen maar blij van worden en daardoor ook klant zullen blijven. En omdat je medewerkers met dezelfde inspiratie aan het werk zijn, zullen zij ook bereid zijn om zich voortdurend te verbeteren. Alles om het hogere doel te bereiken.

Is het zo simpel? Ja en nee. Het neerzetten van een doel dat inspirerend genoeg is, is een lastige opdracht. Eentje die je niet zo maar even tussen neus en lippen uitvoert. Het groeiproces zal er ook eentje zijn met vallen en opstaan. Maar als je eenmaal zover bent, wordt het tijd om te oogsten. Oogsten van tevreden klanten die met plezier jouw facturen gaan betalen.

Waar kan ik deze Rijnlandse sturing inzetten?
In principe is er geen enkele organisatievorm waarin je dit niet kunt inzetten. In de sport, het bedrijfsleven, de overheid, de zorg, het onderwijs, et cetera. Of je nu manager bent, sportcoach of leerkracht, het werkt voor iedereen.

Het grote verschil tussen de twee modellen is dat het Angelsaksische model stuurt op basis van angst en het Rijnlandse model op basis van inspiratie. Het eerste model werkt prima zolang je de angst laat voortbestaan en de mensen hier niet murw van worden. Echter, bedenk wel dat ‘als de kat van huis is, de muizen gaan dansen’. Het vergt continue alertheid van jou als manager.

Het tweede model werkt ook als je er niet bent. De inspiratie blijft bestaan en is een positieve stimulans om het doel te realiseren omdat het ook van belang is voor de medewerkers (of de sporters, of de leerlingen, …).

Ik wens je veel succes met de omslag. Maar pas op: schrik niet van de resultaten!

Benno Rijpkema
adviseur, coach en trainer

Wat is succes?

Succes is voor velen het hebben van een groot huis en veel geld op de bank. De bladen staan er elke week weer vol mee. Maar hebben zij nu succes? Of zijn er ook andere vormen van succes?

Succes is een lastig begrip. Het woordenboek geeft de volgende definitie van succes: Goede uitslag, geluk, veel.  Het laatste woord brengt mij aan het twijfelen. Is succes afhankelijk van veel? Succes = veel?

Als je er een ‘=’ teken tussen stopt, kun je het ook omdraaien. Veel = succes?

Als ik dus veel heb, heb ik ook succes. Ik kan u garanderen, dat gaat niet in alle gevallen op. Bijvoorbeeld als ik veel virussen in mijn lijf heb, voel ik mij allerminst succesvol. Ik voel mij dan wel erg ziek!

Rillingen
In de reclame van de instant-soepen had een manager de uitspraak “Succes is een keuze!”. Deze uitspraak creëerde bij velen van ons rillingen over de rug. Wat een ‘bla bla’. Velen onder ons ervaren dat dus niet zo: zij leiden het leven dat ze niet willen leiden, ze hebben geen leuke collega’s, et cetera. Zij hebben niet het gevoel dat succes nu echt een keuze is.

Ik heb inmiddels ontdekt dat succes écht een keuze kan zijn. Het is maar net hoe je succes definieert. Als we de term ‘goede uitslag’ erbij nemen. Wat is een goede uitslag? Als je vooraf bedenkt wat je graag wilt zijn of hebben, en dat komt uit, heb je succes. Zo simpel is het. En daarin heb je zelf een keuze.
Voor mij is succes dat ik een goed gesprek kan voeren met mensen die ik leuk vind. Voor mij is succes dat ik zaterdagochtend met mijn kinderen naar het sportveld ga, en patronen terug zie komen die ik de dag daarvoor met ze getraind heb. Voor mij is succes dat ik diezelfde kinderen met een lach van het sportveld af zie komen.
En dat kan wat mij betreft niet vaak genoeg gebeuren. In die zin klopt de term ‘veel’ wel.

Wat doe ik dus? Ik zoek de mensen op die ik leuk vind, ik motiveer de kinderen om de oefening tijdens de wedstrijd uit te voeren en stuur vooral op plezier maken. In die zin creëer ik dus succes.

Gewenning
Maar pas op, gewenning komt snel om de hoek kijken. Als we het elke keer weer zien, lijkt het gewoon te worden en zien we deze mooie dingen niet meer. Het is toch normaal dat wat je oefent tijdens de training, ook op het veld tot uiting komt? Het is toch normaal dat kinderen lol hebben in de sport?

Nee dus, want velen leiden niet het leven dat ze willen leiden. Ik zag onlangs een mooie spreuk: “Als je eet, eet dan. Als je leest, lees dan.”  Ik zou daaraan toe willen voegen: Als je leeft, leef dan. En blijf vooral genieten van de kleine dingen die onze dagen zo mooi kunnen maken.

Benno Rijpkema
succescoach

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Oude levenslessen in het perspectief van ondernemers

Als ondernemer ben je pragmatisch ingesteld en voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw onderneming op een hoger plan te tillen. Sommigen weten alles wat ze aanraken in goud te veranderen. Ben jij hier al één van? Of ben je nog op zoek naar de lessen van topondernemers, die zelfs in deze lastige tijd het voor elkaar weten te krijgen succesvol te zijn? Niet alleen succesvol met hun bedrijf, maar ook succesvol als mens.

Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. De ondernemer als mens
 4. De ondernemer als verkoper
 5. De ondernemer als dienstverlener
 6. De ondernemer als baas en leider
 7. De ondernemer als ondernemer
 8. Dankwoord
 9. Succesprincipes van Apple
 10. Belastingdienst scoort onvoldoende
 11. De kracht van verwondering
 12. Waartoe kunnen dromen leiden
 13. Energie?!
 14. 100 lessen van 100 topondernemers

 

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Oude levenslessen in het perspectief van ondernemers

Als ondernemer ben je pragmatisch ingesteld en voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw onderneming op een hoger plan te tillen. Sommigen weten alles wat ze aanraken in goud te veranderen. Ben jij hier al één van? Of ben je nog op zoek naar de lessen van topondernemers, die zelfs in deze lastige tijd het voor elkaar weten te krijgen succesvol te zijn? Niet alleen succesvol met hun bedrijf, maar ook succesvol als mens.

Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. De ondernemer als mens
 4. De ondernemer als verkoper
 5. De ondernemer als dienstverlener
 6. De ondernemer als baas en leider
 7. De ondernemer als ondernemer
 8. Dankwoord
 9. Succesprincipes van Apple
 10. Belastingdienst scoort onvoldoende
 11. De kracht van verwondering
 12. Waartoe kunnen dromen leiden
 13. Energie?!
 14. 100 lessen van 100 topondernemers