Graaien of boeien?

 

graaiers_thumb1De bestuurscultuur in Nederland zakt (weer eens) door haar hoeven. Op dit moment struikelen we over de voorbeelden in het nieuws. Woningcorporaties, banken en de meest recente is thuiszorg organisatie Meavita. Een typisch voorbeeld van het fenomeen ‘ikke, ikke en de rest kan stikke’. Het is bekend dat mensen – generaliserend gezegd – altijd op zoek zijn naar meer. Maar moet dat meer dan ten koste gaan van anderen? Als we de krant mogen geloven, lijkt het de topbestuurders niet uit te maken dat anderen er schade van ondervinden. Alles is voor…. de topbestuurders.

Op zich is er niks mis mee om te streven naar meer; meer geluk, meer blijdschap, meer liefde. En ook meer geld is geen schande. Mits het niet ten koste gaat van anderen. De wet van Aantrekking geldt ook hier: waar jij je op focust zal groeien, waar je geen aandacht aan geeft zal krimpen. Zie ook mijn artikel over Visualisaties om de achterliggende gedachten te begrijpen. Als de focus ligt op jezelf verrijken ten koste van anderen, zit je in de negatieve energie. En negatieve energie zorgt ervoor dat je de ellende naar je toe trekt als een magneet. De bestuurders van Meavita weten nu wat ellende is, ze krijgen het als een stortdouche over hun heen. De BV’s die ze hadden opgezet met als doel om er zelf beter van te worden, zijn nu de boemerang om heel hard voor weg te lopen.

Kan het ook anders? Natuurlijk kan het anders!

Iedere organisatie, groot of klein, heeft een doelstelling die boven haarzelf uitstijgt. Naast economische drijfveren moet een organisatie voor haar bestaansrecht een toegevoegde waarde hebben voor haar klanten. Een waarde die bijdraagt aan het levensgeluk van de klant en misschien ook wel de klanten van de klant. Dit noem ik het waarom van een organisatie. Het vertegenwoordigt de emotie van een organisatie en de mensen die in de organisatie werken. Het bindt de mensen en biedt ze de inspiratie om dag in, dag uit hun beste been voor te zetten. Het bindt ook de klanten omdat het aansluit aan hun waarden en normen.

Organisaties krijgen vanuit deze gedachte dan ook alleen de klanten die ze verdienen. Als de organisatie gericht is op zelfverrijking, zal het klanten aantrekken die hetzelfde willen. Op dat moment ontstaat direct het spanningsveld: wie gaat het rijkste worden, ten koste van de ander.

Als de organisatie gericht is om de klanten oprecht te helpen zonder daarvoor zelf de hoofdprijs te willen hebben, zal dat klanten aantrekken die geloven in het waarom van de organisatie. Als woorden en daden dan overeen komen (practice what you preace), neemt de geloofwaardigheid en het vertrouwen met grote sprongen toe en zal de klant loyaal blijven aan de organisatie. Niet alleen op korte termijn dus een klant, ook op de lange termijn blijft de winst. Geen onplezierige gedachte…!

Wat betekent dit voor topbestuurders? Alles!

Topbestuurders zijn de voorbeeldfuncties binnen een organisatie. Echter, topbestuurders hebben last van het fenomeen – zeker binnen de grote organisaties – dat zij losgeslagen zijn van de werkelijkheid (lees ook het boek van Jaap Peters, de Intensieve Menshouderij). Het hoofd zit in de wolken en de voeten zijn los van de grond. Vaak ook letterlijk op de hoogste verdieping van het gebouw. Het ‘succes’ stijgt hun naar het hoofd en wordt normaal gevonden. En zodra het normaal is, is het niet meer bijzonder en daarmee glijden zij af naar de negatieve energie. Op dat moment ervaren zij geen dankbaarheid meer voor het succes en neigen naar arrogantie; negatieve energie met alle gevolgen van dien. Ze vallen vandaag de dag bij bosjes om.

Om de voorbeeldfunctie weer goed neer te zetten, is het belangrijk om opnieuw echt in contact te komen met het waarom van de organisatie. De vraag die ik topbestuurders dan ook vaak stel: ‘Toen je net begon als bestuurder, welke ambitie had je toen? En wat is er nu van terecht gekomen?’ Deze vraag zet de topbestuurder vaak weer even met beide benen op de grond. Dat effect wordt versterkt als je kritisch luistert en doorvraagt, een vaardigheid die ik als coach met liefde en plezier hanteer. De gesprekken die dan volgen gaan niet meer over geld, maar over de toegevoegde waarde die de organisatie heeft voor haar klanten en de maatschappij. De wijze waarop de topbestuurders hun mensen dan weer inspireren zorgt ervoor dat het vliegwiel weer de juiste kant op draait. Ik ben dankbaar dat ik al menig topbestuurder op deze wijze hernieuwd heb kennis kunnen laten maken met hun eigen organisatie.

Boos?

Moeten we nu collectief boos worden op de topbestuurders in Nederland? Ik ben het in ieder geval niet, zelfs geen leedvermaak. Ik zou mij dan onmiddellijk in de negatieve energie begeven en daarmee alle ellende naar mij toe trekken. Ik wil ze helpen; ze zijn het slachtoffer geworden van hun eigen succes. Het is maar weinigen gegeven om zoveel weelde goed te kunnen dragen.

Het is mijn passie om ze te helpen de voeten terug op de grond te krijgen en ze weer in hun kracht te brengen. Een kracht die het verschil kan maken tussen blije klanten en maatschappij of de zoveelste rel in het nieuws.

 

Benno Rijpkema

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Oude levenslessen in het perspectief van ondernemers

Als ondernemer ben je pragmatisch ingesteld en voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw onderneming op een hoger plan te tillen. Sommigen weten alles wat ze aanraken in goud te veranderen. Ben jij hier al één van? Of ben je nog op zoek naar de lessen van topondernemers, die zelfs in deze lastige tijd het voor elkaar weten te krijgen succesvol te zijn? Niet alleen succesvol met hun bedrijf, maar ook succesvol als mens.

Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. De ondernemer als mens
 4. De ondernemer als verkoper
 5. De ondernemer als dienstverlener
 6. De ondernemer als baas en leider
 7. De ondernemer als ondernemer
 8. Dankwoord
 9. Succesprincipes van Apple
 10. Belastingdienst scoort onvoldoende
 11. De kracht van verwondering
 12. Waartoe kunnen dromen leiden
 13. Energie?!
 14. 100 lessen van 100 topondernemers

 

Bestel het boek Succesvol ondernemen!

Oude levenslessen in het perspectief van ondernemers

Als ondernemer ben je pragmatisch ingesteld en voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw onderneming op een hoger plan te tillen. Sommigen weten alles wat ze aanraken in goud te veranderen. Ben jij hier al één van? Of ben je nog op zoek naar de lessen van topondernemers, die zelfs in deze lastige tijd het voor elkaar weten te krijgen succesvol te zijn? Niet alleen succesvol met hun bedrijf, maar ook succesvol als mens.

Inhoudsopgave:

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. De ondernemer als mens
 4. De ondernemer als verkoper
 5. De ondernemer als dienstverlener
 6. De ondernemer als baas en leider
 7. De ondernemer als ondernemer
 8. Dankwoord
 9. Succesprincipes van Apple
 10. Belastingdienst scoort onvoldoende
 11. De kracht van verwondering
 12. Waartoe kunnen dromen leiden
 13. Energie?!
 14. 100 lessen van 100 topondernemers

Visualisatie een wondermiddel?

Visualiseren van je toekomst wordt een steeds normaler begrip in het zakenleven. Is dit het nieuwe wondermiddel om succesvol te worden, of moeten we ons vasthouden aan de bekende wetmatigheden van ‘1+1=2’? Ik weet niet of u al zover bent dat u al visualiseert, maar ik wel in ieder geval. En met succes!

In 2009 en 2010 heb ik vele topondernemers geïnterviewd voor een onderzoek. Kenmerkend voor de periode was dat de interviews plaats vonden in de tijd dat de economische crises in alle hevigheid was losgebarsten. De topondernemers hadden dan ook alle reden gehad om hierover te beginnen als excuus dat het nu misschien iets moeilijker ging dan voorheen. Maar geen van de ondernemers heeft een woord gezegd over deze crises. Waar wel veel over gesproken werd, is het toekomstbeeld dat zij hadden (en hebben) over hun onderneming: waar staan zij over een paar jaar en hoe ziet dat er dan uit.

De wijze waarop zij dit beeld konden schetsen was dermate nauwkeurig dat het beeld zelfs voor mij als interviewer een levensecht beeld werd. Tot in detail, voor zover ze die met mij wilden delen.

Er zijn al boeken volgeschreven over wat het met je doet als je jouw doelstellingen voor jezelf opschrijft. Zonder er verder over na te denken programmeer je die doelstellingen door het opschrijven in je onderbewustzijn, met als resultaat dat je na verloop van tijd die doelstellingen behaald hebt.

Het klinkt bijna te eenvoudig, even je doelstellingen opschrijven en ze dan halen. Als het zo eenvoudig was, kan iedereen dat toch doen?
Mijn antwoord: ja, iedereen kan dat! Hoe werkt dat dan, wat gebeurt er dan? Zonder uitgebreid de psychologie in te duiken wil ik u in vogelvlucht meenemen wat er in uw hoofd gebeurt bij visualisatie van uw toekomst en wat u hiermee kunt doen.

Een toekomst in het hier en nu
Visualisatie van je toekomst is het meest effectief als u het beeld van de toekomst zodanig visualiseert alsof u het nu al gerealiseerd hebt, inclusief alle gevoelens die daarbij horen. Als voorbeeld: termen als ‘ik wil rijk worden’ werken niet. Een zin als ‘ik ben rijk’ werkt wel. Uw onderbewustzijn doet niet aan wensbeelden, wel aan realiteit. Door het in tegenwoordige tijd neer te zetten, misleidt u als het ware uw onderbewustzijn. U bent op dat moment uw zogenaamde blueprint, zeg maar de harde schijf van uw brein, aan het herprogrammeren. In plaats van het inkomen en/of de schulden die u nu heeft, programmeert u uw blueprint als ‘ik ben rijk’.

Niet voor niets bestaat het cliché ‘let op je gedachten, ze vormen het begin van je daden’. Als u denkt vanuit uw huidige zorgen, zullen de acties gericht zijn op het voorkomen van schulden of het wegwerken van die schulden. Dit zijn negatief geaarde acties en worden ook wel gemotiveerde acties genoemd. Door de motivatie van het voorkomen van schulden, onderneemt u de actie die u op dat moment bedenkt; ter voorkoming van verdere ellende…

Als u denkt vanuit uw visualisatie (= wensbeeld in het hier en nu geformuleerd) zult u acties ondernemen die u nog rijker gaan maken. U gaat kansen zien en grijpen, u presenteert uzelf op een andere wijze in de maatschappij (van een zorgelijk gezicht naar een gezicht vol zelfvertrouwen) en u gaat daadwerkelijk de acties ondernemen die u helpen om nog rijker te worden dan u nu al bent. Niet die acties ter voorkoming van, maar die acties die u verder brengen. Acties die zo maar ineens in uw hoofd ontstaan. Deze acties zijn positief geaarde acties en worden geïnspireerde acties genoemd.

Negatieve en positieve energie
Bent u bekend met de wet van de zwaartekracht? Ja? Ik hoop het, want het houdt u elke dag weer met de voeten op de aarde. Zonder deze kracht zweeft u ergens door het heelal. Net zoals de zwaartekracht altijd werkt, werkt het verzenden van energie tussen cellen ook altijd. Dat zenden van energie werkt net als een radio. Een signaal wordt verzonden en onze radio’s ontvangen dat signaal en geven de muziek weer via de luidsprekers. Niet zichtbaar, wel hoorbaar.

Alles wat u om u heen ziet, bestaat uit cellen. De bomen, de tafel waaraan u zit, zelfs de computer die u voor u ziet staan. Als we dieper inzoomen op de cellen, zit daar de atomaire kern van de cel. En daarin ligt het dna van die cel opgeslagen. Zo’n cel zendt en ontvangt energiegolven. Kijk maar eens op internet en zoek wat energie allemaal kan doen (google op de Japanse dr.  Masaru Emoto).

Als mens zenden en ontvangen we dus ook energie; Negatieve energie is een zware en laag frequente trilling (bovenste afbeelding).
Positieve energie is een lichte en hoog frequente trilling (onderste afbeelding). De trilling die u en ik altijd uitzenden, omdat we geen aan- en uitschakelaar hebben, ontvangen andere mensen.

Wanneer u zich laat leiden door de negatieve gedachten en de daarmee gepaard gaande negatief geaarde acties, weet u wel welke energie u op dat moment uitzendt. En in tegenstelling tot de negatieve gedachten, werkt het met de positieve gedachten dus net andersom. U zendt positieve energie uit.

En nu komt het allerbelangrijkste: negatieve energie trekt negatieve energie aan. Als u dit weet, snapt u ook waarom de wet van Murphy zo goed werkt: als iets mis gaat, gaat alles mis. De negatieve tendens (energie) trekt andere negativiteit aan, en zo gaat de sneeuwbal van negativiteit rollen.

En als dat zo werkt bij negatieve energie, werkt dat dus ook andersom: positieve energie trekt positieve energie aan. Nu u dit weet, en u weet welke acties leiden tot positieve energie – geïnspireerde acties – en u weet hoe u tot die positieve acties – visualisatie van je positieve toekomst – komt, dan is het uiteindelijk heel eenvoudig om die resultaten te behalen die u altijd al wilden hebben.

Uw handleiding
Om nu te komen tot het (bijna) continu uitzenden van positieve energie, is het dus zaak om aan uw overtuigingen te gaan werken. Want uw overtuigingen, die al van jongs af aan bij u zijn ingeprent door uw ouders, uw leraren, uw omgeving, et cetera bepalen hoe u kijkt naar de wereld om u heen. En overtuigingen werken zo dat ze continu bevestigd worden. Ze bepalen uw focus op de wereld.

Voorbeeld: Ooit wel eens een nieuwe (of andere) auto aangeschaft? Voorheen zag u het model bijna nooit rijden, en ineens ziet u het model veel vaker rijden. Uw focus ligt nu op het nieuwe model en ineens ziet u ze rijden. Voorheen lag uw focus daar niet en was u ook niet alert op het feit dat ze al rondreden.

Nu terug naar de handleiding; om te komen tot het uitzenden van positieve energie moet u aan de slag met het herprogrammeren van uw overtuigingen. Van beperkende overtuigingen met negatieve energie tot gevolg naar dienende overtuigingen met positieve energie tot gevolg. We starten met het opschrijven van uw toekomstbeeld. Door dat beeld tot in alle facetten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, ontstaat al snel bij het gevoel van ‘wow, wat een mooi leven!’. Een duidelijke positieve energie is het gevolg. Wat u met het opschrijven hebt gedaan, is uw visualisatie vorm geven. Deze visualisatie herhaalt u dagelijks meerdere keren als een film in uw hoofd, met alle positieve gevoelens die daarbij horen. Als u rijk wilt worden, ziet u in uw film uw bankrekening groeien naar exorbitante hoogtes. En daar bent u intens dankbaar voor. Als u een evenement gaat organiseren, ziet u de deelnemers al applaudisseren omdat het evenement zo succesvol is. En ook hier bent u intens dankbaar voor.

En dan?
Nu u elke dag uw overtuigingen hebt geherprogrammeerd, zult u merken dat mensen u anders gaan benaderen en dat succes als vanzelf naar u toe komt. Aan het einde van de dag merkt u dat u nog energie over hebt in plaats van moe op de bank neer te ploffen. U komt in een flow terecht, een uitermate positieve energie flow die aanstekelijk werkt op andere mensen om u heen.

Het is de kunst om altijd de positieve kant te blijven zien van zaken die u ‘overkomen’. Als u leeft vanuit dankbaarheid voor alles wat u overkomt, zorgt er voor dat u altijd in de positieve energie blijft zitten en dat dat u dus altijd positieve energie blijft uitzenden.

Ik heb nog enige schroom om zoveel te willen…
Wat u kan weerhouden om zoveel te willen hebben of te zijn, is de Hollandse aard. Onze lijfspreuk ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg‘ zal velen van ons dit artikel terzijde laten leggen. En als u dat nu van plan bent, wil ik u graag uitnodigen de laatste paragraaf uit te lezen.

Deze lijfspreuk is een overtuiging. Helpt die overtuiging ons? Of werkt die eerder belemmerend? Aan u de eer om die vraag te beantwoorden. Ook door gewoon te doen, kan ik in mijn positieve energie blijven en daardoor bereiken wat ik wil. Juist, vanuit dankbaarheid en vol respect voor mijn medemens.

Ik wens u veel positieve energie toe en alle resultaten die u graag wilt bereiken. Ik gun het u met alle liefde!

 • Geld is een resultaat…
 • Succes is een resultaat…
 • Armoede is een resultaat…
 • Tekort is een resultaat…

Benno Rijpkema
Coach, trainer en adviseur
Auteur van het boek Succesvol Ondernemen